سون وردپرس با هدف بهبود سرعت سایت های المنتوری در ابتدا ایجاد شد و تا چند ماه اول پیرامون این موضوع فعالیت خود را ادامه داد و به مشتریان خود ارایه خدمت می کرد.

در ادامه با افزایش خدمات سون وردپرس مسئولیت خود را در قبال مشتریان خود بیشتر کرد. لیست خدمات فعلی سایت شامل:

  • خدمات افزایش سرعت سایت
  • خدمات طراحی ویجت المنتور
  • خدمات طراحی سایت با وردپرس